A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Eğitimi

Programının, Uygulanmasında Uyulması Gereken Kurallar

Eğitim süresi 6 saat /gündür.

Bir ders saati 45 dakika ders ve 15 dakika dinlenmeden ibarettir.

Örgün eğitim saat 21:00’den sonra yapılamaz.

Her dersin başında eğiticinin kendisini tanıtması ve dersin akışını bildirmesi, ders sonunda dersi özetleyerek soru sorulmasına fırsat vermesi gereklidir.

Program süresince uzaktan ve örgün eğitim sırasında derslerin günün teknolojilerine uygun hazırlanmış yazılı ve görsel eğitim materyalleri ile zenginleştirilmesi gereklidir.

Derslerde örgün (yüz yüze sınıf eğitimi) eğitimin zorunlu olduğu saatler belirlenmiştir.

Yüz yüze Eğitim

Yüz yüze Eğitim, 90 saatlik uzaktan eğitimin bittiği tarihten itibaren başlıyor. Örgün eğitim programları ise sabah, akşam gruplardan oluşmaktadır. Bu gruplardan size uygun herhangi birisini seçerek örgün eğitimi kurumumuzda tamamlanıyor.

Sabah : 09.00 – 15.00

Akşam : 15.00 – 21.00

Hafta İçi + Hafta Sonu: 15 Gün

Uzaktan Eğitim

Uzaktan eğitim, http://uludag.edu.tr/uzem internet sitesinde yapılıyor. Size verilen kişisel şifre ve bilgiler ile sisteme giriş yapıyorsunuz. Bu sistemde sözel, sesli ve video olarak dersler mevcut.

İstediğiniz zaman bu notlara ulaşıp çalışma yapabiliyorsunuz. Bu notları ve testleri belirtilmiş olduğu tarihe kadar tamamlamanız gerekiyor.

Uzaktan eğitim sisteminde aynı zamanda canlı eğitimler mevcut. Grubunuza göre size belirtilen saatte o canlı eğitime katılmanız gerekiyor, yani bilgisayar başında olmalısınız sisteme giriş yapmış olmalısınız. Bu sistemdeki bilgiler bakanlık tarafından denetleniyor. Kim ne kadar süre sistemde kalmış, konular ne zaman bitirilmiş, hepsi tamamlanmış mı, canlı eğitimlere katılmış mı, konular hakkında yapılan ölçme değerlendirme testlerinde başarılı olmuşlar mı gibi bilgiler sizin sınava girmeye hak kazanmanızı sağlıyor.

Eğitim programlarına başvuru

MADDE 24 – (1) Eğitim programlarına katılmak isteyen adaylar eğitim kurumlarına aşağıdaki belgeler ile başvururlar:

a) Başvuru yapılan eğitim kurumuna hitaben yazılan, adayın hangi eğitim programına katılacağını belirten ve T.C. kimlik numarası ile iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru yazısı.

b) Adayın katılacağı eğitim programına uygun alanda lisans eğitimi aldığını gösteren diploma veya geçici mezuniyet belgesi.

c) (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacaklar için (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ve bu belgeyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını gösteren belgeler.

(2) Adayların eğitim programlarına katılabilmesi için, ilgili eğitim programının başlangıç tarihinden önce lisans eğitimini tamamlamış ve bu eğitime ilişkin mezuniyet diploması alabilecek yeterliliğe sahip olmaları gerekmektedir. Bu duruma ilişkin gerekli inceleme, başvuru yapılan eğitim kurumu tarafından yapılır.

(3) Birinci fıkrada belirtilen belgelerin aslı ile birlikte örneğinin getirilmesi halinde eğitim kurumları tarafından tasdiki yapılır. Başvuru sırasında gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları reddedilir. Bu durumun sonradan tespiti halinde eğitim, sınav ve belgeleri geçersiz sayılır.

(4) Bu Yönetmelikte belirtilen çalışma sürelerinin tespitinde Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları, diploma veya mezuniyet belgelerinin doğruluğunun tespitinde Yükseköğretim Kurulu kayıtları esas alınır.

A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi

MADDE 8 – (1) (Değişik:RG-11/10/2013-28792) İş güvenliği uzmanlığı belgesinin sınıfları aşağıda belirtilmiştir:

a) (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;

1) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara,

2) Mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanlardan; iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında doktora yapmış olanlara,

3) Genel Müdürlük veya bağlı birimlerinde en az on yıl görev yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanlara,

4) İş sağlığı ve güvenliği alanında müfettiş yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl görev yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişlerine,

5) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde uzman yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl fiilen görev yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanı olan iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına,

EK-1’deki örneğine uygun olarak Genel Müdürlükçe verilir.

Amaç

Bursa Uludağ Üniversitesi TBMYO İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Kurumu 29 Aralık 2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik gereğince, A sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sınavına katılacak olan adayları konuyla ilgili bilgilendirerek sınava hazırlamaktır.

Çözüm Ortaklarımız

  • Ay Osgb Bursa

  • Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

  • Bursa Uludağ Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi

  • Bursa Uludağ Üniversitesi