İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kurul Üyeleri Eğitimi

Eğitim sonunda belge

İSG Kurul üyeleri eğitimi sonunda katılımcılara belge düzenlenmelidir. Belgede Eğitim konusu, tarihi, süresi, anlatılan konular, eğitimi veren kurum/uzman, gibi bilgilerin olması gerekir.

Eğitim Süresi

İSG Kurul üyelerinin eğitim süresine dair ilgili yönetmelikte belli bir saat belirtilmemiştir. Eğitim süresinin işyeri ve yapılan işlerin özellikleri, çalışanlar ve kurul üyelerinin yeterlik ve yetkinliğine göre belirlenmesi gerekir. Ancak yapılan eğitimin en az 6 ila 16 saat arasında verilmesi uygun olacaktır.

Eğitimin İçeriği

MADDE 7 – (1) İşveren tarafından, kurulun üyelerine ve yedeklerine iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilmesi sağlanır. Kurul üyelerinin ve yedeklerinin eğitimleri asgari aşağıdaki konuları kapsar;

a) Kurulun görev ve yetkileri,

b) İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar,

c) Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri,

ç) İş hijyeninin temel ilkeleri,

d) İletişim teknikleri,

e) Acil durum önlemleri,

f) Meslek hastalıkları,

g) İşyerlerine ait özel riskler,

ğ) Risk değerlendirmesi.

(2) Asıl işveren alt işveren ilişkilerinde ortak kurul oluşumunda eğitimden her iki işveren birlikte sorumludur.

Amaç

Bursa Uludağ Üniversitesi TBMYO İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Kurumu 18.01.2013 tarihli 28532 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik gereğince, iş sağlığı ve güvenliği kurul üyeleri eğitimi vermektedir. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere iş sağlığı ve güvenliği kurullarının hangi işyerlerinde kurulacağı ve bu kurulların oluşumu, görev ve yetkileri, çalışma usul ve esasları ile birden çok kurul bulunması halinde kurullar arasında koordinasyon ve işbirliği yöntemlerini belirlemektir.

Çözüm Ortaklarımız

  • Ay Osgb Bursa

  • Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

  • Bursa Uludağ Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi

  • Bursa Uludağ Üniversitesi