Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Katılımcılar

Her düzeydeki yönetici ve çalışanlar

Eğitimin Süresi

İşyerinin tehlike sınıfına göre;

 1. Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa, en az on altı saat

 2. Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa, en az on iki saat,

 3. Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa, en az sekiz saat, olarak her çalışan için düzenlenir

Eğitimin İçeriği

1 Genel konular

 1. Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

 2. Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

 3. İşyeri temizliği ve düzeni,

 4. İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar,

2 Sağlık konuları

 1. Meslek hastalıklarının sebepleri,

 2. Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

 3. Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

 4. İlkyardım,

 5. Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim,

3 Teknik konular

 1. Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

 2. Elle kaldırma ve taşıma,

 3. Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

 4. İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

 5. Ekranlı araçlarla çalışma,

 6. Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

 7. İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

 8. Güvenlik ve sağlık işaretleri,

 9. Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

 10. İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

 11. Tahliye ve kurtarma,

4 Diğer konular (çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, kapalı ortamda çalışma, radyasyon riskinin bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla çalışma, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık riskleri ve benzeri)

Amaç

15.05.2013 tarihli 28648 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği çalışanları yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirleri, ortaya çıkan yeni riskler konusu ile yasal hakları ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve farkındalık yaratmaktır. İş sağlığı ve güvenliğine yönelik davranış değişikliği kazandırmaktır.

Çözüm Ortaklarımız

 • Ay Osgb Bursa

 • Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

 • Bursa Uludağ Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi

 • Bursa Uludağ Üniversitesi